Visi & Misi

MISI

PROSES PENDIDIKAN YANG BERTERASKAN TAUHID BAGI MEMBINA DAN MELAHIRKAN INSAN RABBANI, BERILMU DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERKEMAMPUAN UNTUK MEMBENTUK KEHIDUPAN DIRI, MASYARAKAT, NEGARA DAN DUNIA SEBAGAIMANA YANG DITUNTUT OLEH AL-QURAN DAN SUNNAH MELALUI SISTEM PENDIDIKAN YANG SEIMBANG, BERSEPADU, MENYELURUH DAN BERTERUSAN.

VISI

PENDIDIKAN AL-HIDAYAH BERCITA-CITA DAN BERUSAHA MELAHIRKAN :

  • GENERASI RABBANI YANG AMILEEN (BERAMAL), BERKETERAMPILAN TERKINI DAN MEMPUNYAI DAYA KREATIVITI YANG TINGGI
  • GENERASI RABBANI YANG BERUPAYA MEMIMPIN MASYARAKAT SEJAGAT KE ARAH KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT
  • GENERASI RABBANI YANG MENJADIKAN TAUHID KEPADA ALLAH SEBAGAI TERAS KEHIDUPAN