Aliran & Program

KELAS DAN ALIRAN

Menengah Rendah
1 Tabligh : KSSM+Program Tahfiz
1 Siddiq : KSSM+KBD
1 Amanah : KSSM(KAA)
2 Adzkia : KSSM+Program Tahfiz
2 Taqwa : KSSM+KBD.
2 Yakin : KSSM(KAA).
3 Mujahadah : KSSM+Program Tahfiz
3 Istiqomah : KSSM+KBD
3 Furqan :KSSM(KAA)
Menengah Atas
4 Mufakkir : Aliran Sains
4 Ihsan : Aliran Perakaunan
4 Fathonah : Aliran Perniagaan

5 Soleh : Aliran Sains
5 Mumtaz : Aliran Perakaunan
5 Ikhlas : Aliran Perniagaan

SUBJEK MENGIKUT ALIRAN

Tingkatan 1, 2 & 3

Kurikulum Standard Sekolah Menengah(KSSM)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab
4. Matematik
5. Sejarah
6. Sains
7. Pendidikan Islam
8. Rekabentuk Teknologi
9. Geografi
10. Pendidikan Jasmani

Kurikulum Standard Sekolah Menengah(KSSM)+ Tahfiz
1. Semua subjek KSSM
2. Program Tahfiz

Kelas Bersepadu Dini(KBD)
1. Semua subjek KSSM(kecuali subjek Pendidikan Islam dan Bahasa Arab KSSM)
2. Usul al-Din
3. Al-Syariah
4. Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah

 

Tingkatan 4 & 5

Subjek Teras
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah

Aliran Sains Tulen Agama
1. Semua subjek teras
2. Fizik
3. Kimia
4. Biologi
5. Bahasa Arab
6. Pendidikan Al-Quran
7. Pendidikan Syariah
8. Matematik Tambahan

Aliran Perakaunan(Agama Ikhtisas)
1. Semua subjek teras
2. Perakaunan
3. Pendidikan Syariah
4. Pendidikan Al-Quran
5. Matematik Tambahan
6. Bahasa Arab

Aliran Perniagaan(Agama Perdagangan Azhariah)
1. Semua subjek teras
2. Perniagaan
3. Pendidikan Al-Quran Sunnah
4. Pendidikan Syariah Islamiah
5. Bahasa Arab

Thanawi
1. Feqah
2. Tauhid
3. Hadis
4. Tafsir
5. Mutalaah & Insyak
6. Nahu sorof
7. Balaghah

**kesemua aliran selain Program Tahfiz masih lagi akan mengambil Subjek Al-Quran dan mempunyai target hafalan, cuma targetnya lebih rendah berbanding pelajar Program Tahfiz.