Aliran & Program

KELAS DAN ALIRAN

Menengah Rendah
1 Tabligh : KSSM+Program Tahfiz
1 Siddiq : KSSM+KBD
1 Amanah : KSSM(KAA)
2 Adzkia : KSSM+Program Tahfiz
2 Taqwa : KSSM+KBD.
2 Yakin : KSSM(KAA).
3 Mujahadah : KSSM+Program Tahfiz
3 Istiqomah : KSSM+KBD
3 Furqan :KSSM(KAA)
Menengah Atas
4 Mufakkir : Aliran Sains
4 Ihsan : Aliran Perakaunan
4 Fathonah : Aliran Perniagaan

5 Soleh : Aliran Sains
5 Mumtaz : Aliran Perakaunan
5 Ikhlas : Aliran Perniagaan

SUBJEK MENGIKUT ALIRAN

Kurikulum Standard Sekolah Menengah(KSSM)
1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab
4. Matematik
5. Sejarah
6. Sains
7. Pendidikan Islam
8. Rekabentuk Teknologi/Kemahiran Hidup Bersepadu
9. Geografi
10. Pendidikan Seni Visual

Kelas Bersepadu Dini(KBD)
1. Usul al-Din
2. Al-Syariah
3. Al-Lughah al-’Arabiah al-Mu’asirah

**kesemua aliran selain Program Tahfiz masih lagi akan mengambil Subjek Al-Quran dan mempunyai target hafalan, cuma targetnya lebih rendah berbanding pelajar Program Tahfiz.